ul. Lubelska 42 B, 11-700 Mrągowo+48 89 741 21 92kontakt@agromasz.com.pl

Wybierz język:PLENDERU

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na budowę hali warsztatowej. Postępowanie znak 2/2017


- Zapytanie ofertowe na budowę hali warsztatowej w ramach realizacji projektu pn. Uruchomienie produkcji ładowaczy czołowych do ciągników o mocy powyżej 140 kW przez Zakład Metalowy "AGROMASZ". Postępowanie znak: 2/2017
- Załącznik nr 1 do ZO znak 2/2017 w wersji edytowalnej
- Załącznik nr 2 do ZO znak 2/2017 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w wersji edytowalnej
- Załącznik nr 3 do ZO znak nr 2/2017 - Wykaz wykonanych robót w wersji edytowalnej
- Załącznik nr 4 do ZO znak nr 2/2017 wzór projekt umowy
- Załącznik nr 5 do ZO dokumentacja projektowa
- Załącznik nr 6 do ZO znak nr 2/2017 Harmonogram wzór