PolishEnglishGermanRussian

Zakład Metalowy AGROMASZ w Mrągowie, producent ładowaczy czołowych, nagrodzony tytułem Heros Polskiej Gospodarki Polskiego Klubu Biznesu.

W dniu 1 marca 2019 roku w dostojnych wnętrzach Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Polskiego Klubu Biznesu zorganizowanej z okazji 30-lecia Klubu i 100-lecia polskiej przedsiębiorczości decyzją Kapituły i Zarządu Polskiego Klubu Biznesu Zakład Metalowy AGROMASZ w Mrągowie odznaczony został tytułem Herosa Polskiej Gospodarki za wybitny wkład w rozwój rolnictwa poprzez projektowanie, produkcję i dystrybucję maszyn rolniczych w kraju i zagranicą oraz szkolenie kadr.

Honorową nagrodę HEROS POLSKIEJ GOSPODARKI ustanowiono w 2013 roku z okazji 25-lecia Polskiego Klubu Biznesu. Intencją pomysłodawców nagrody jest uhonorowanie tych, którzy sens swojego życia i działania upatrują w osiąganiu wyznaczonych celów, pokonywaniu barier, łamaniu złych obyczajów przeszkadzających rozwojowi ludzi, firm, społeczności. Podejmują ryzyko dla sprawdzenia własnych możliwości, słuszności i skuteczności decyzji. Są bohaterami codziennej ciężkiej pracy nad sobą i dla siebie, z innymi i dla innych. Są bohaterami naszych czasów, jak niegdyś Herakles, Tezeusz czy Achilles. Dla nich dzisiaj nasz podziw, nasza wdzięczność i nasza pamięć o tym czego dokonali, z czego mogą być, a my wraz z nimi, dumni. Oni są napędem, motorem, wiatrem w żagle dla biorących z nich przykład, naśladujących, podziwiających i korzystających z ich sukcesów i dorobku.

„Nagrody Polskiego Klubu Biznesu to wyraz bezinteresownego uznania środowiska, to zobowiązanie do wskazywania innym drogi do sukcesu. Jesteśmy dumni z laureatów naszych nagród, z ich wielkich i mniejszych sukcesów, bo to one tworzyły fundamenty gospodarki rynkowej, stabilizowały gospodarczy rozwój kraju. Dumni jesteśmy z tych, którzy swoją osobistą, ciężką pracą budowali swoje firmy i przedsiębiorstwa. Ich nazwiska, dokonania i zasługi przechowujemy w pamięci i na kartach Złotej Księgi, bo wnoszą w nasze spojrzenie w przyszłość optymizm i nadzieję.” Ryszard Konwerski Prezes Polskiego Klubu Biznesu.

Polski Klub Biznesu przyznał również Srebrne, Złote i Złote z diamentem Medale Akademii Polskiego Sukcesu oraz nagrody specjalne, które otrzymał m.in. Polski Komitet Olimpijski, Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Państwowy Ludowy Zespół Pieśni i Tańca MAZOWSZE.