PolishEnglishGermanRussian

// MARZEC 2023

Wyróżnienie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

W dniu 17 marca 2023 roku podczas 28 edycji targów rolniczych AGROTECH w Kielcach, Zakład Metalowy AGROMASZ został nagrodzony specjalnym wyróżnieniem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Właściciel zakładu Janusz Gruszczewski otrzymał z rąk Pani Prezes KRUS Aleksandry Hadzik oraz Zastępcy Prezesa Jacka Paziewskiego statuetkę „Dobrosław” oraz dyplomy za spychacze czołowe T354H i T345M oraz pług odśnieżny typu „V”.

Nasze wyroby zostały nagrodzone w kategorii „Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym” – wyróżnienie to przyznawane jest od 1996 roku maszynom, urządzeniom, a także środkom ochrony pracy wybranym spośród prezentowanych na targach i wystawach rolniczych, których zastosowanie w gospodarstwie pracy zwiększa bezpieczeństwo pracy rolnika.

Opis zdjęć:
1. Dyplom za spychacze czołowe T354H i T354M, „fot: AGROMASZ Mrągowo”
2. Dyplom za pługi odśnieżne typu ,,V” T049, „fot: AGROMASZ Mrągowo”
3. Statuetka ..Dobrosław”, „fot: AGROMASZ Mrągowo”

// MARZEC 2023

Wybitny eksporter roku 2022

Dnia 15 marca 2023r. podczas X Jubileuszowego Kongresu Przemysłu Rolno-Spożywczego, który odbył się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, Zakład Metalowy AGROMASZ został kolejny raz nagrodzony tytułem Wybitnego Eksportera. Tym razem przedsiębiorstwo zostało nagrodzone za swoją działalność poza granicami kraju w roku 2022.

Właściciel AGROMASZU Janusz Gruszczewski odebrał nagrodę w postaci pamiątkowej statuetki oraz dyplomu z rąk Sekretarza Stanu Ministerstwa i Rozwoju Wsi Lecha Kołakowskiego oraz Senatora Jerzego Chróścikowskiego.

Opis zdjęć:
1. Dyplom „Wybitny Eksporter Roku 2022” , „fot: AGROMASZ Mrągowo”
2. Statuetka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2023r, „fot: AGROMASZ Mrągowo”

// Listopad 2021

Znak Bezpieczeństwa KRUS

Podczas otwarcia XXVI Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach w dniu 08 października 2021 produkowane przez Zakład Metalowy AGROMASZ w Mrągowie ładowacze czołowe nagrodzone zostały Znakiem Bezpieczeństwa KRUS.  Uroczyste wręczenie statuetki oraz zezwolenia nastąpiło z rąk Prezes KRUS Pani Aleksandry Hadzik po wielomiesięcznym procesie weryfikacji i walidacji produktów AGROMASZ. Nagrodę odebrał właściciel firmy, Janusz Gruszczewski.

Znak Bezpieczeństwa KRUS to wyróżnienie ustanowione 1 stycznia 1995 r. przez Prezesa KRUS. Nadawany jest maszynom i urządzeniom o wysokim poziomie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, w formie zezwolenia uprawniającego producenta do oznaczania konkretnego wyrobu znakiem graficznym KRUS w sposób trwały i używania go w działalności marketingowej.

Opis zdjęć:
1. Statuetka, „fot: AGROMASZ Mrągowo”
2. Zezwolenie, „fot: AGROMASZ Mrągowo”
3. Janusz Gruszczewski, Właściciel Zakładu Metalowego AGROMASZ Mrągowo, Aleksandra Hadzik, Prezes KRUS, „fot: AGROMASZ Mrągowo”
4. Janusz Gruszczewski, Właściciel Zakładu Metalowego AGROMASZ Mrągowo, „fot: AGROMASZ Mrągowo”
5. Znak Bezpieczeństwa KRUS

// Październik 2021

APS 25.09.2021

25 września, podczas uroczystej gali w hotelu Robert’s Port, Akademia Polskiego Sukcesu przyznała Złoty Medal Akademii Zakładowi Metalowemu „AGROMASZ” w Mrągowie za 30-letni dynamiczny rozwój rodzinnej Firmy, uznanego w kraju i za granicą producenta maszyn rolniczych. Nagrodę wręczyła Sędzia Anna Maria Wesołowska, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Michał Kleiber, profesor dr hab. nauk technicznych, prezes Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Rady Akademii Polskiego Sukcesu. Nagrodę specjalną za wieloletnie osobiste zaangażowanie w działalność na rzecz dobra wspólnego, pomoc słabszym oraz wieloletnie szkolenie zawodowe młodzieży Janusz Gruszczewski, właściciel i twórca firmy „AGROMASZ”.

Opis zdjęć:
1. Sędzia Anna Maria Wesołowska, Michał Kleiber, profesor dr hab. nauk technicznych, prezes Polskiej Akademii Nauk, Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Iwona Gruszczewska-Cieśla, Zakład Metalowy AGROMASZ Mrągowo.
„fot: Jakub Klepański, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
2. Janusz Gruszczewski, Właściciel Zakładu Metalowego AGROMASZ w Mrągowie, Andrzej Wodzyński, Właściciel i Prezes Zarządu Tubądzin Management Group Sp. z.o.o., członek kapituły Fundacji APS.
„fot: Akademia Polskiego Sukcesu”
3. Iwona Gruszczewska-Cieśla, Zakład Metalowy AGROMASZ Mrągowo, Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Janusz Gruszczewski, właściciel Zakładu Metalowego AGROMASZ Mrągowo.
„fot: Jakub Klepański, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
4. Złote Medale Akademii Polskiego Sukcesu.
„fot: Akademia Polskiego Sukcesu”

// 08 Listopad 2021

Wybitny Eksporter 2020, Stowarzyszenie Eksporterów Polskich 22.09.2021

W dniu 22 września 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbył się IX Kongres Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego oraz uroczyste wręczenie Statuetki Ministra Rolnictwa przyznanej w Konkursie „Wybitny Eksporter Roku 2020” w branży rolno-spożywczej.

Laureatem konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2020” został Zakład Metalowy AGROMASZ z Mrągowa. Statuetkę oraz dyplom z rąk Pana dr Ryszarda Kamińskiego, Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał Właściciel firmy, Janusz Gruszczewski.

Zdjecia:
1. Wybitny Eksporter 2020, „fot: AGROMASZ Mrągowo”
2. Mieczysław Twaróg, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, Janusz Gruszczewski, Właściciel Zakładu Metalowego AGROMASZ Mrągowo, dr Ryszard Kamiński, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, „fot: Stowarzyszenie Eksporterów Polskich”
3. Statuetka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, „fot: AGROMASZ Mrągowo”
4. Dyplom „Wybitny Eksporter 2020”, „fot: AGROMASZ Mrągowo”

// MARZEC 2018

Zakład Metalowy AGROMASZ w Mrągowie nagrodzony podczas AGROTECH 2018 w Kielcach (16-18.03.2018)

Targi AGRORECH w Kielcach to największa ekspozycja techniki rolniczej w Polsce, organizowana w halach wystawienniczych. Na rolników czekają przede wszystkim liderzy branży oraz tony sprzętu rolniczego na ponad 63 tysiącach metrów kw. powierzchni Uzupełnieniem wydarzenia są konferencje, prezentacje, niespodzianki przygotowane przez firmy oraz uroczysta gala podczas której przyznawane są wyróżnienia oraz medale.

W tym roku Złoty Medal TARGÓW KIELCE 2018 otrzymał ładowacz czołowy Ł-110 produkowany i zgłoszony przez Zakład Metalowy „AGROMASZ” z Mrągowa za innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne, uniwersalność i wielofunkcyjność zastosowania. Jest to kolejny Złoty Medal przyznany mrągowskiemu ładowaczowi czołowemu, w 2011 roku nagrodę tą przyznano ładowaczowi czołowemu Ł-106.

Ładowacz czołowy Ł-110 otrzymał również tytuł „WYRÓB NA MEDAL” przyznany przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu. Znak ten jest potwierdzeniem innowacyjności, wyróżniających walorów funkcjonalnych oraz wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa wyrobu.

Nagrodzony ładowacz czołowy Ł-110 jest najnowszym i najnowocześniejszym typem ładowacza produkowanym przez Zakład Metalowy AGROMASZ w Mrągowie. Przeznaczony jest do współpracy z największymi ciągnikami rolniczymi o mocy pow. 140 kW, dzięki czemu osiąga udźwig 2800 kg i wysokość podnoszenia 4,74 m. Zastosowanie m.in. hydroakumulatorów membranowych, multizłączy, elektronicznego joysticka czy wagi pozwalającej na pomiar chwilowy i sumaryczny ładunku oraz nowoczesne wzornictwo i wysokiej jakości materiały sprawiają, że maszyna ta przeznaczona jest dla najbardziej wymagających i ceniących najwyższą jakość Klientów.

// MARZEC 2016

II edycja Europejskiego Kongresu Jakości

Blisko 600 uczestników, 10 paneli tematycznych, warsztatów i spotkań oraz 3 wystąpienia specjalne. Tak w liczbach przedstawiała się II edycja Europejskiego Kongresu Jakości, która 17 marca 2016 roku odbyła się w Warszawie. Jedyne tego typu wydarzenie w Polsce zgromadziło przedstawicieli świata biznesu, nauki oraz samorządów, którzy przez cały dzień dyskutowali na tematy poświęcone w całości zagadnieniom związanym z jakością. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: JAKOŚĆ. Po prostu.

Kluczowym punktem programu było jubileuszowe, dziesiąte rozdanie Certyfikatów JAKOŚĆ ROKU® przedsiębiorstwom, organizacjom oraz jednostkom naukowo-badawczym, dla których w 2015 roku wysoka jakość produktów, usług oraz innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań stanowiła priorytet i wyznaczała ścieżkę rozwoju.

Wśród nagrodzonych znalazł się Zakład Metalowy AGROMASZ w Mrągowie, który otrzymał tytuł JAKOSĆ ROKU 2015 w Kategorii Produkt za ładowacz czołowy Ł-103 (T202/6) o udźwigu 600 kg i wysokości podnoszenia 2,5m oraz nagrodę specjalną JAKOŚĆ ROKU ZŁOTO. W imieniu firmy nagrodę odebrał właściciel – Janusz Gruszczewski, który był również ekspertem w panelu dyskusyjnym dotyczącym jakości w rolnictwie.

II Europejski Kongres Jakości został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Warszawy, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Polskiego Centrum Akredytacyjnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz European Organization for Quality.

// LUTY 2016

Złoty Medal APS

W dniu 8 lutego 2016 roku w przepięknych wnętrzach Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie podczas uroczystej Gali z okazji 15-lecia Akademii Polskiego Sukcesu i 25-lecia Polskiego Klubu Biznesu, decyzją Kapituły Medalu Akademii Polskiego Sukcesu oraz Kapituły Nagród Polskiego Klubu Biznesu Zakład Metalowy AGROMASZ W Mrągowie został odznaczony Złotym Medalem APS za dynamiczny rozwój produkcji maszyn rolniczych i sukcesy w tworzeniu sieci dystrybucyjnej w kraju i za granicą.

Od 15 lat Akademia Polskiego Sukcesu promuje i nagradza wyróżniających się swoja działalnością i osiągnięciami ludzi, a także firmy i organizacje. „To cel i sens naszych działań – wynajdywać i upowszechniać to, co buduje i utrwala wizerunek Polaków pracowitych, mądrych, odważnych, skutecznych w działaniu, myślących nie tylko o sobie, o tym, co tu i teraz, ale także o innych i o naszej wspólnej przyszłości” – mówi prof. dr hab. N. med. Henryk Skarżyński Prezydent Akademii Polskiego Sukcesu.

// MARZEC 2015

Jakość Roku 2014

23 marca 2015 roku podczas I Europejskiego Kongresu Jakości w Warszawie organizowanym przez Fundację QUALITAS przedstawiciele biznesu i nauki mieli możliwość spotkać się, wymienić poglądy, doświadczenia i kontakty. Ukoronowaniem Kongresu była gala Finałowa konkursu Jakość Roku, podczas której wręczono certyfikaty firmom, instytucjom, jednostkom naukowo- badawczym i szkołom wyższym, które w swojej działalności wyróżniają się projakościowym podejściem do zarządzania. Wśród laureatów znalazł się Zakład Metalowy AGROMASZ w Mrągowie nagrodzony tytułem JAKOŚC ROKU 2014 za ładowacz czołowy Ł-104. Specjalnym wyróżnieniem dla Firmy było przyznanie statuetki Jakość Roku Srebro.

– Ta edycja pokazała bardzo wysoki poziom zarządzania jakością wśród polskich przedsiębiorstw – podkreślał Krzysztof Stadler, prezes zarządu Fundacji QUALITAS, członek Kapituły Programu JAKOŚĆ ROKU. – Chcemy coraz więcej mówić o jakości, a takie wydarzenia pomagają szerzyć tą ideę w świecie biznesu.

// MARZEC 2015

„Laur Najlepszym z Najlepszych”

26 marca 2015 roku w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie Marek Gustaw Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego wręczył statuetki „Laur Najlepszym z Najlepszych”. Plebiscyt wyłonił laureatów w 8 kategoriach, w tym m.in. w kategorii Innowacje i Rozwój, którą otrzymał Zakład Metalowy Agromasz w Mrągowie.

Wyróżnienie przyznawane jest od 2004 roku. Jego celem jest nagrodzenie ambasadorów, którzy wyróżniają się na forum krajowym i międzynarodowym, osiągają sukcesy i promują region Warmii i Mazur.

// MARZEC 2015

Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

26 marca 2015 roku w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie Marek Gustaw Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego wręczył statuetki „Laur Najlepszym z Najlepszych”. Plebiscyt wyłonił laureatów w 8 kategoriach, w tym m.in. w kategorii Innowacje i Rozwój, którą otrzymał Zakład Metalowy Agromasz w Mrągowie.

Wyróżnienie przyznawane jest od 2004 roku. Jego celem jest nagrodzenie ambasadorów, którzy wyróżniają się na forum krajowym i międzynarodowym, osiągają sukcesy i promują region Warmii i Mazur.

// LISTOPAD 2014

X edycja konkursu Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur oraz XIV edycji konkursu Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości

W dniu 6 listopada 2014 roku w Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie odbyła się Gala Jakości podczas której poznaliśmy laureatów X edycji konkursu Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur oraz XIV edycji konkursu Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości.

Z niewątpliwą radością miło nam poinformować, ze nagrodę w Konkursie Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur w kategorii „Produkt przemysłowy” otrzymał Zakład Metalowy AGROMASZ w Mrągowie za ładowacze czołowe Ł-104, Ł-106 i Ł-106A. Plebiscyt, którego celem jest wyłonienie i promowanie wyrobów o najwyższej jakości, innowacyjnych, trwałych i bezpiecznych doskonale wpisuje się w strategię działań Zakładu Metalowego AGROMASZ w Mrągowie realizowanych od początku działalności Firmy. Ładowacze czołowe produkowane przez AGROMASZ w Mrągowie przeznaczone są do współpracy ze wszystkimi typami ciągników rolniczych produkcji krajowej i zagranicznej dostępnych na polskim rynku. Podziękowania dla Kapituły Konkursu, jak i wszystkich osób, które oddały głos na produkowane przez AGROMASZ wyroby złożył podczas odbierania nagrody właściciel firmy – Janusz Gruszczewski.

// CZERWIEC 2014

Puchar Wojewody Mazowieckiego w Konkursie HIT TARGOWY

Ładowacz czołowy Ł-106 A nagrodzony Pucharem Wojewody Mazowieckiego w Konkursie HIT TARGOWY podczas XV Mazowieckich Dni Rolnictwa w Poświetnem
Podczas odbywających sie w dniach 14-15.06.2014 w Poświętnem XV Mazowieckich Dni Rolnictwa ładowacz czołowy Ł-106A (T-202/3) został nagrodzony Pucharem Wojewody Mazowieckiego w Konkursie HIT TARGOWY za wybór z szeroką gama zastosowań, produkowany w Polsce.

Nagrodę wręczył przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Grzegorz Wróblewski Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz dr inż. Andrzej Seliga Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie, przewodniczący komisji konkursowej.

Mazowieckie Dni Rolnictwa to jedna z ważniejszych wystaw w regionie. Honorowy patronat nad ich organizacją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Wojewoda Mazowiecki.

// MARZEC 2014

Udział w XX Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH 2014 w Kielcach

Jak co roku uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczych AGROTECH w Kielcach prezentując nasze ładowacze czołowe, spotykając się z rolnikami oraz firmami współpracującymi. W tym roku zaprezentowaliśmy ładowacz czołowy Ł-106A o udźwigu 1650 kg i wysokości podnoszenia 3,6 m nagrodzonego tytułem Maszyna Rolnicza Roku 2012 podczas targów AGROTECH 2012 oraz tytułem Jakość Roku 2013 w kategorii Produkt, ładowacz czołowy Ł-104 o udźwigu 1200 kg i wysokości podnoszenia 3,25 m laureata Nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w konkursie HIT TARGOWY 2012 i wyróżnienia Targów AGROTECH 2013 oraz ładowacz czołowy Ł-107 o udźwigu 800 kg i wysokości podnoszenia 3,00 m nagrodzony tytułem HIT TARGOWY 2013 podczas XIV Mazowieckich Dni Rolnictwa w Poświętnem.

Podczas targów grupę produkowanych przez nas ładowaczy czołowych Ł-104, Ł-106 i Ł-106A nagrodzono znakiem promocyjnym „Wyrób na medal” przyznawanym przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych z Poznania jako potwierdzenie wysokiego poziomu jakości, uniwersalności i niezawodności działania. Firma otrzymała również nagrodę w kategorii PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ przyznaną przez dr Czesława Siekierskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego. Jak co roku uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczych AGROTECH w Kielcach prezentując nasze ładowacze czołowe, spotykając się z rolnikami oraz firmami współpracującymi.

W tym roku zaprezentowaliśmy ładowacz czołowy Ł-106A o udźwigu 1650 kg i wysokości podnoszenia 3,6 m nagrodzonego tytułem Maszyna Rolnicza Roku 2012 podczas targów AGROTECH 2012 oraz tytułem Jakość Roku 2013 w kategorii Produkt, ładowacz czołowy Ł-104 o udźwigu 1200 kg i wysokości podnoszenia 3,25 m laureata Nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w konkursie HIT TARGOWY 2012 i wyróżnienia Targów AGROTECH 2013 oraz ładowacz czołowy Ł-107 o udźwigu 800 kg i wysokości podnoszenia 3,00 m nagrodzony tytułem HIT TARGOWY 2013 podczas XIV Mazowieckich Dni Rolnictwa w Poświętnem.

Podczas targów grupę produkowanych przez nas ładowaczy czołowych Ł-104, Ł-106 i Ł-106A nagrodzono znakiem promocyjnym „Wyrób na medal” przyznawanym przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych z Poznania jako potwierdzenie wysokiego poziomu jakości, uniwersalności i niezawodności działania. Firma otrzymała również nagrodę w kategorii PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ przyznaną przez dr Czesława Siekierskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego.

// LUTY 2014

Zakład Metalowy AGROMASZ w Mrągowie laureatem VIII edycji największego konkursu projakościowego w Polsce i uzyskał tytuł JAKOŚĆ ROKU 2013

Kapituła Konkursu doceniła wysokie standardy działalności Zakładu Metalowego AGROMASZ w Mrągowie w odniesieniu donastępujących kryteriów:

 • skuteczna realizacja polityki jakości;
 • klarowność stosowanych procedur;
 • wysoki stopień zaangażowania kadry w osiąganie celów jakościowych;
 • dbałość o zapewnienie najwyższej jakości oferowanych produktów i usług;
 • efektywność zarządzania organizacją.

W 2012 roku ładowacz czołowy Ł-106 A (T202/3) nagrodzony został Tytułem MASZYNA ROLNICZA ROKU 2012 przyznanym podczas XVIII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH 2012 w Kielcach. Gronospecjalistów uznało ładowacz czołowy z Mrągowa za maszynę, która najlepiej spełnia kryteria: funkcjonalności, bezpieczeństwa w eksploatacji, niepowtarzalności konstrukcji, estetyki oraz kosztów użytkowania.

Zakład Metalowy AGROMASZ z Mrągowa został również wyróżniony specjalnym godłem JAKOŚC ROKU BRĄZ.

// CZERWIEC 2013

Ładowacz czołowy Ł-107 (T-202/2) nagrodzony tytułem HIT TARGOWY 2013 podczas XIV Mazowieckich Dni Rolnictwa w Poświętnem

Tytuł Hit Targowy 2013 podczas XIV Mazowieckich Dni Rolnictwaw Poświętnem przyznano ładowaczowi czołowemu Ł-107 (T- 202/2), charakteryzującemu się udźwigiem 800 kg i wysokością podnoszenia 3,00 m.

// MARZEC 2013

Zakład Metalowy AGROMASZ w Mrągowie został laureatem VII edycji największego konkursu projakościowego w Polsce i uzyskał tytuł JAKOŚĆ ROKU 2012

Pomysłodawcą i organizatorem VII edycji konkursu JAKOŚĆ ROKU była Agencja Kreatywna Public PR, wydawcą Economy Life TODAY w Rzeczpospolitej oraz Biznes Raportu, ukazującego się w Dzienniku Gazecie Prawnej. Konkurs skierowany jest do wszystkich firm zainteresowanych potwierdzeniem jakości produktów, usług lub działań na rzecz ekologii i innowacyjności.
Za merytoryczną stronę przedsięwzięcia odpowiadaPolskie Centrum Badań i Certyfikacji SA, najstarsza instytucja państwowa zajmująca się w naszym kraju kwestiami związanymi z jakością. Jej eksperci docenili wysokie standardy działalności Zakładu Metalowego AGROMASZ w Mrągowie w odniesieniu do następujących kryteriów:

 • skutecznej realizacji polityki jakości
 • klarowności stosowanych procedur
 • wysokiego stopnia zaangażowania kadry w osiągnięcie celów jakościowych
 • dbałości o zapewnienie najwyższej jakości oferowanych
 • produktów i usług
 • efektywności zarządzania organizacją

Do konkursu JAKOŚĆ ROKU 2012, w kategorii Produkt Roku zgłoszony został ładowacz czołowy Ł-106 (T202/1)o udźwigu 1650 kg i wysokości podnoszenia 3,4 m, który współpracuje z ciągnikami i średniej i dużej mocy.

W 2011 roku ładowacz czołowy Ł-106 (T202/1) nagrodzony został Złotym Medalem przyznawanym przez Targi Kielce podczas XVII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej oraz tytułem Hit Targowy podczas XII MAZOWIECKICH DNI ROLNICTWA Poświętnem.

// MARZEC 2013

Ładowacz czołowy Ł-104 (T202) wyróżniony podczas XIX Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH 2013 w Kielcach

Podczas odbywających się w dniach 08-10 marca XIX Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH 2013 w Kielcach ładowacz czołowy Ł-104 (T202) wyróżniony został przez Targi Kielce za jakość wykonania i uniwersalność stosowania. Wyróżnienie wręczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba.

// CZERWIEC 2012

Ładowacz czołowy Ł-104 (T-202) nagrodzony Nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w konkursie HIT TARGOWY 2012 podczas XIII Mazowieckich Dni Rolnictwa w Poświętnem

Nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego w kokursie Hit Targowy 2012 podczas XIII Mazowieckich Dni Rolnictwa za wyrób zaawansowany technologicznie, przyjazny dla obsługującego, produkowany w Polsce przyznano dla ładowacza czołoweg Ł-104 (T- 202).

// MARZEC 2012

Ładowacz czołowy Ł-106A(T202/3)nagrodzony tytułem Maszyna Roku 2012 podczas targów AGROTECH 2012

Podczas siedemnastej edycji plebiscytu, podczas targów AGROTECH w Kielcach, tytuł Maszyny Rolniczej Roku 2012 w kategorii maszyny krajowej otrzymał ładowacz czołowy Ł-106A (T202/3). Nagrodę wręczył Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

// CZERWIEC 2011

Ładowacz czołowy Ł-106(T202/1) wyróżniony tytułem Hit Targowy podczas XII MAZOWIECKICH DNI ROLNICTWA Poświętnem

Statuetkę̨ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wyróżnienie w konkursie Hit Targowy XII Mazowieckich Dni Rolnictwa przyznano dla ładowacza czołowego Ł-106 (T202/1) za wyrób zaawansowany technicznie, przyjazny dla obsługującego, produkowany w Polsce.

// MARZEC 2011

Ładowacz czołowy Ł-106(T202/1)nagrodzony Złotym Medalem podczas targów AGROTECH i LAS EXPO 2011

Podczas odbywających się w Kielcach targach AGROTECH I LAS EXPO 2011 ładowacz czołowy Ł-106 (T202/1) nagrodzony został Złotym Medalem przyznawanym przez Targi Kielce. Zwycięzcom gratulował m.in. wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.