PolishEnglishGermanRussian

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na budowę hali warsztatowej. Postępowanie znak 2/2017

  • Zapytanie ofertowe na budowę hali warsztatowej w ramach realizacji projektu pn. Uruchomienie produkcji ładowaczy czołowych do ciągników o mocy powyżej 140 kW przez Zakład Metalowy „AGROMASZ”. Postępowanie znak: 2/2017
  • Załącznik nr 1 do ZO znak 2/2017 w wersji edytowalnej
  • Załącznik nr 2 do ZO znak 2/2017 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w wersji edytowalnej
  • Załącznik nr 3 do ZO znak nr 2/2017 – Wykaz wykonanych robót w wersji edytowalnej
  • Załącznik nr 4 do ZO znak nr 2/2017 wzór projekt umowy
  • Załącznik nr 5 do ZO dokumentacja projektowa
  • Załącznik nr 6 do ZO znak nr 2/2017 Harmonogram wzór